2012-10-12

Beviset för att det är dyrt på OKQ8...

Inte ens tillverkarnas pristavlor räcker till.