2012-05-12

And now for something completely different...

Jag har börjat blogga i eget namn... Kika in på Wepe.nu vetja...

2012-05-05

Ingen vidare taltid...

... men ett fantastiskt SAR-värde.

Tack Andreas för skärmskottet!