2009-04-12

Mmm Hawaii...

Mer avgaser än russin och choklad.